Board of Committees

 • Audit Committee

  Mr. Xu Xiaowu (Chairman)
  Mr. Li Yongjun
  Mr. Diao Yingfeng
  Terms of Reference

 • Remuneration Committee

  Mr. Li Yongjun (Chairman)
  Mr. Kwok Ying Shing
  Mr. Diao Yingfeng
  Terms of Reference

 • Nomination Committee

  Mr. Kwok Ying Shing (Chairman)
  Mr. Li Yongjun
  Mr. Xu Xiaowu
  Terms of Reference